Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Systemy geomarketingowe pozwalają analizować dopasowanie asortymentu do lokalizacjidlahandlu.pl - 13 stycznia 2016 12:23


Dostosowanie asortymentu do danej lokalizacji stało się powszechną metodą zapewnienia rentowności placówki. Strefa dojazdu do sklepu analizowana jest pod kątem wskaźników socjodemograficznych, takich jak np. dominująca grupa wiekowa, obecność dzieci w gospodarstwie domowym., itp.

Ten rodzaj analiz geomarketingowych pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne produkty słabo się sprzedają oraz ustalić, jakie towary lub wielkość opakowań najbardziej odpowiadałyby konsumentom, a nie ma ich jeszcze w miejscowej ofercie. W analizie grup docelowych w odniesieniu do lokalizacji na potrzeby handlu detalicznego stosuje się dwa podejścia. W pierwszym grupa docelowa jest znana i łatwa do zidentyfikowania, a celem analizy jest znalezienie takich obszarów, w których grupa ta jest licznie reprezentowana – wykorzystywane jest to głównie przy otwieraniu nowych placówek. Drugi wariant to sytuacja, kiedy grupa docelowa nie jest dokładnie określona, np. kiedy przedsiębiorstwo dąży do poszerzenia grupy docelowej lub zmiany jej definicji. Wówczas otoczenie danej lokalizacji rozpatrywane jest pod kątem wskaźników socjodemograficznych, co daje wiedzę na temat dotychczasowego potencjału tej placówki. Na tej podstawie można dokonać stosownych zmian w asortymencie.

Kluczowe założenie jest takie, że klient odwiedza dany sklep z wielu różnych powodów, m.in. odległości oraz tak zwanych „czynników atrakcyjności” (np. wielkości i rozkładu powierzchni handlowej, oferty towarów, możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu). – Modele grawitacyjne opierają się na założeniu, że to atrakcyjność danego sklepu sprawia, że przyciąga on klientów - im atrakcyjniejszy sklep, tym dłuższą drogę gotowy jest pokonać klient, aby do niego dotrzeć – wyjaśnia Marta Piechal, ekspertka WIGeoGIS.