Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Deweloper powierzchni komercyjnych zmienia terminy oferty publicznejdlahandlu.pl - 20 stycznia 2016 10:43


Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. podjęło decyzję dotyczącą zmiany terminów Oferty Publicznej, ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe. Zarząd dewelopera podtrzymuje realizację wszystkich planów inwestycyjnych.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., dotyczący zmiany terminów Publicznej Oferty Akcji. Decyzja w tym zakresie została podjęta ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe. Nowy harmonogram IPO zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

- W ramach rozpoczętych spotkań z inwestorami zaobserwowaliśmy ich duże zainteresowanie naszą ofertą emisji akcji. Dlatego jesteśmy przekonani, że po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach kapitałowych będziemy mogli z sukcesem przeprowadzić do końca ofertę publiczną – powiedział Mirosław Koszany, prezes zarządu BIK S.A.

- Otrzymane od inwestorów informacje dotyczące oceny rynku, na którym działa nasza spółka oraz jej pomysł na rozwój są zachęcające. Inwestorom podoba się nasz model biznesowy oraz duże zaawansowanie nowych projektów magazynowych dzięki, którym będziemy mogli w ciągu dwóch lat zwiększyć ilość wynajmowanej powierzchni magazynowej o 75% – podkreślił Mirosław Koszany.
Zarząd BIK S.A. podtrzymuje wykonanie wszystkich przygotowywanych projektów.

- W ramach realizacji rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowy Centrum Logistycznego Kraków III ponieśliśmy już spore nakłady m.in. na zakup gruntów, uzbrojenie terenu i wstępne przygotowanie projektów. Zamierzamy kontynuować działania dotyczące tych dwóch inwestycji” – dodał Mirosław Koszany.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.