Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekonomista: Duzi detaliści przerzucą podatek na dostawców, mniejsi - podniosą ceny produktówdlahandlu.pl - 26 stycznia 2016 10:48


- W przypadku wejścia w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej sprzedawcy dążyć będą do utrzymania dotychczasowego poziomu marż. W takiej sytuacji będą mieli do dyspozycji dwa rozwiązania: przerzucić podatek na dostawców poprzez negocjacje cenowe lub podnieść ceny sprzedawanych produktów - uważa Jakub Olipra, ekonomista 
Credit Agricole Bank Polska S.A.

- W zależności od rodzajów produktów, branży, wielkości oraz charakteru relacji z dostawcami, w indywidualnych strategiach sprzedawców dominować będzie jedno lub drugie rozwiązanie. Największe możliwości w tej kwestii będą miały dyskonty, hipermarkety i sieci handlowe, które ze względu na swoją bardzo silną pozycję negocjacyjną, szczególnie w stosunku do rozdrobnionych przetwórców lub producentów marek własnych w większym stopniu będą w stanie wywierać presję na swoich dostawców. Jednocześnie oferując szeroki asortyment produktów o różnej elastyczności cenowej popytu, będą mogły zwiększać ceny produktów charakteryzujących się niską elastycznością cenową popytu (popyt na te produkty jest najmniej wrażliwy na wzrost cen np. dobra pierwszej potrzeby), a ceny produktów o niskiej elastyczności pozostawiać bez zmian - twierdzi Jakub Olipra.

- W gorszej sytuacji znajdą się sklepy specjalistyczne nie będące częścią sieci handlowej oraz sklepy franczyzowe. Ich siła negocjacyjna względem dostawców jest wyraźnie niższa niż w przypadku supermarketów. Tym samym ich główną odpowiedzią na podatek będzie wzrost cen, co w przypadku rynków charakteryzujących się wysoką konkurencją nie będzie możliwe. W konsekwencji doprowadzi to do spadku marż.
Wyższa stawka podatku od sprzedaży w weekendy oraz święta zostanie najprawdopodobniej uwzględniona całościowo i nie należy oczekiwać wyższych cen w weekendy i święta niż w dni powszednie - dodaje ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.