Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

MF: Deficyt za 2015 r. nie przekroczy 3% PKBMF - 26 stycznia 2016 14:35


Wstępne dane Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetu za 2015 r. pozwalają stwierdzić, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy kwoty 47 mld zł.

MF nie spodziewa się, że wykonanie budżetu w pozostałych częściach sektora finansów (np. jednostki samorządu terytorialnego) zaważy na wyniku ogólnym. W związku z tym uprawniony jest wniosek, że deficyt za 2015 r. nie przekroczy 3% PKB.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB Polski w 2015 r. wzrósł o 3,6%, czyli więcej niż zakładano w budżecie i więcej niż w 2014 r.