Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spar: Proponowane rozwiązania w ustawie o podatku doprowadzą do zamknięcia tysięcy sklepówwww.dlahandlu.pl - 4 lutego 2016 11:56


Zarząd Spar Polska, reprezentujący właścicieli 210 sklepów spożywczo-przemysłowych, zaapelował do Beaty Szydło, członków rządu i wszystkich parlamentarzystów o wysłuchanie głosu środowisk handlowych reprezentujących polski kapitał i nieuchwalanie ustawy o podatku w obecnej formie.

- Zaproponowane rozwiązania w sposób trwały i nieodwracalny doprowadzą w szybkim tempie do zamknięcia tysięcy sklepów. Obecnie rentowność polskich sklepów spożywczych jest na tyle niska (od 0,1 do 1 %), że nie pozwala na skuteczne konkurowanie z sieciami zachodnich dyskontów, super i hipermarketów, nie wspominając już o rozwoju sklepów. Zwracamy uwagę, że skutkiem dodatkowym będzie upadek systemów franczyzowych, które są dla polskich sklepów jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do walki z zagraniczną konkurencją i pozwalają na oferowanie konsumentom podobnych warunków zakupu towarów i usług. Wielokrotnie jedynym „zyskiem” właściciela sklepu funkcjonującego w systemie franczyzowym jest „wynagrodzenie” otrzymywane od franczyzodawcy za świadczone usługi promocyjne i marketingowe. Bez korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo w sieci franczyzowej nie będzie możliwe skuteczne konkurowanie z zagranicznymi dyskontami i hipermarketami. Pragniemy podkreślić, że budowany przez ponad 20 lat proces konsolidacji polskich środowisk kupieckich, płacących podatki w Polsce, utrzymujący wiele tysięcy miejsc pracy może zostać w sposób brutalny zaprzepaszczony i zniszczony a niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne będą negatywnie oddziaływały przez długie lata - czytamy w oświadczeniu sieci Spar.

Spar apeluje o:

1. Podniesienia kwoty wolnej od podatku;

2. Wyłączenie z ustawy zapisów o franczyzie;

3.  Naliczanie i pobieranie podatku od przedsiębiorstw według NIP-u;

4.  Zastosowania jednej skali podatku od sprzedaży detalicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw nie wyższego jednak niż 0,1% powyżej kwoty zwolnionej, bez względu na dzień tygodnia.