Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Miliard zł obrotu Eko Holding w 2015 r.portalspozywczy.pl - 5 lutego 2016 12:45


Nasza dynamika sprzedaży LFL w każdym z dwunastu miesięcy 2015 roku była dodatnia i ukształtowała się na poziomie 5,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jest to najlepszy wynik handlowy w Polsce w kanale supermarketów - mówi Paweł Koziar, prezes EKO Holding S.A.

Firma EKO Holding S.A podsumowała 2015 rok. Uzyskany obrót o wartości 1 mld zł jest większy nie tylko od lat 2013 i 2014, gdy firmą zarządzał fundusz inwestycyjny Advent, ale również od ostatnich dwóch lat przed Adventem (2012 i 2011). W dodatku wynik sprzedaży LFL +5,5 proc. udało się uzyskać przy jednoczesnej dodatniej dynamice klientów i koszyka zakupowego - w 2015 roku EKO miało 800 tys. klientów więcej niż w roku 2014.

- Ten satysfakcjonujący rezultat osiągnęliśmy w trudnym rynkowym otoczeniu. Na wypracowanie tak dobrego wyniku pozwolił nam precyzyjny plan i konsekwentna jego realizacja, a także ciężka praca i zaangażowanie - mówi Paweł Koziar.

We wrześniu 2014 roku, w momencie zmiany właściciela spółki i zarządu, rozpoczął się proces restrukturyzacji EKO Holding na wszystkich poziomach struktury. W pierwszym etapie zaplanowanym na czwarty kwartał 2014, celem było szybkie uporządkowanie EKO, aby odwrócić dwuletni ujemny trend sprzedaży LFL.

Więcej: portalspozywczy.pl