Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przychody Segro rosną dzięki zmianom w strukturze popytu na magazynydlahandlu.pl - 22 lutego 2016 09:52


Spółka Segro opublikowała wyniki finansowe za rok 2015. Wzrost przychodów z najmów na bazie like-for-like o 4,2 procent, w tym wzrost o 5,2 procent w Wielkiej Brytanii i o 1,2 procent w Europie kontynentalnej. Zainteresowanie najemców i inwestorów nowoczesnymi magazynami w kluczowych lokalizacjach utrzymuje się dzięki korzystnym warunkom makroekonomicznym, ograniczonej podaży nowych obiektów oraz zmianom w strukturze popytu, ukierunkowanego na handel internetowy i sklepy typu convenience.

Wzrost przychodów z nowych umów najmu o 11 procent do poziomu 39,3 miliona funtów (35,4 miliona funtów w 2014 r.), w tym 18,7 miliona funtów z tytułu najmu istniejących obiektów i 14,1 miliona funtów z umów typu pre-let.

Ukończone inwestycje deweloperskie zwiększyły roczny poziom przychodów z czynszu o 9,9 miliona funtów (11,8 miliona funtów po osiągnięciu pełnego poziomu wynajęcia). 61 procent aktualnych projektów deweloperskich posiada umowy typu pre-let. Po zakończeniu budowy i osiągnięciu pełnego poziomu wynajęcia wygenerują one 26,1 miliona funtów rocznych przychodów z czynszów. Wskaźnik pustostanów utrzymał tendencję spadkową i wyniósł 4,8 procent (6,3 procent na 31 grudnia 2014 r.) głównie dzięki pozytywnej absorbcji netto powierzchni w obiektach istniejących, jak i nowych budynkach.

Warunki w sektorze są nadal korzystne, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, głównie dzięki zmianom w strukturze popytu, który ukierunkowuje się na handel internetowy, zmuszając sieci handlowe do modyfikacji łańcucha dostaw oraz zwiększając popyt na obiekty wykorzystywane na ostatnim etapie dostawy do konsumenta. Podaż nowoczesnych, elastycznych nieruchomości magazynowych jest nadal ograniczona i brakuje sygnałów o możliwej nadpodaży w najbliższej przyszłości.

SEGRO jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 5,7 mln mkw. o wartości 6,4 mld funtów (stan na dzień 30 czerwca 2015 roku, udziały SEGRO wynoszą 5,2 mld funtów). Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.