Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec grudnia wynosiło 174,55 mln złwww.dlahandlu.pl - 25 lutego 2016 09:25


Zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec grudnia 2015 r. wynosiło 174,55 mln zł wobec 852,31 mln zł na koniec roku 2014 r. Zadłużenie finansowe netto liczone zgodnie z definicją zawartą w umowie kredytu rewolwingowego (uwzględniającą zobowiązania warunkowe), wyniosło na koniec grudnia 2015 r. 205,10 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Eurocash w 4 kwartale 2015 r. była na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomu i wyniosła 12,33%. Narastająco za cztery kwartały marża brutto
wyniosła 11,08%.

W 4 kwartale 2015 r. sprzedaż formatu Cash&Carry do odbiorców zewnętrznych wyniosła
1 017,49 mln zł i spadła o 0,59% w porównaniu do 4 kwartału 2014 r. Za okres czterech
kwartałów 2015 r. sprzedaż wyniosła 4 353,05 mln zł, co oznacza wzrost o 0,57%.

Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry
wyniosła -3,53% w 4 kwartale 2015 r., oraz -2,11% narastająco za cztery kwartały 2015 r.
Bez uwzględniania kategorii wyrobów tytoniowych oraz kart telefonicznych dynamika
sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni Eurocash Cash&Carry wyniosła -3.36% w 4 kwartale
2015 r. oraz -2,10% za cztery kwartały 2015 r.

Liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry na koniec 4 kwartału 2015 r. wyniosła
187 (łącznie z 3 hurtowniami Batna).
Liczba sklepów sieci abc wyniosła 7 685 na koniec 4 kwartału 2015 r.
Udział sklepów abc w całkowitej sprzedaży Cash&Carry wyniósł w 4 kwartale 2015 r. 60.32%
oraz 58.06% za cztery kwartały 2015 r.

Sprzedaż hurtowa realizowana przez centra dystrybucyjne „Delikatesy Centrum” wyniosła w 4
kwartale 507,01 mln zł i wzrosła o 4,13% w porównaniu do 4 kwartału 2014 r. Za cztery kwartały 2015 r. sprzedaż wyniosła 1 961,28 mln zł, co oznacza wzrost o 9,10% w porównaniu do odpowiedniego okresu roku poprzedniego.
Sprzedaż hurtowa Eurocash S.A. dla stałej liczby sklepów należących do sieci „Delikatesy
Centrum” spadła w 4 kwartale 2015 r. o 0,28% r/r oraz wzrosła o 0,08% r/r za cztery kwartały
2015 r.
Sprzedaż detaliczna dla stałej liczby sklepów Delikatesy Centrum spadła o 0,40% r/r w
4 kwartale 2015 r. oraz wzrosła o 0,08% r/r w 4 kwartałach 2015 r. narastająco.
Liczba sklepów należących do sieci "Delikatesy Centrum" na koniec 4 kwartału 2015 r.
wyniosła 1076 placówki.