Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ustanowienie zastawu rejestrowego na znakach towarowych Kerdos Groupwww.dlahandlu.pl - 25 lutego 2016 14:30


Zarząd spółki Kerdos Group poinformował o zawarciu umowy zastawu rejestrowego ustanawianego na rzecz spółki Polska Ekologia.

- Zarząd Kerdos Group informuje, że 25 lutego 2016 r. spółka zawarła umowę zastawu rejestrowego ustanawianego na rzecz spółki Polska Ekologia sp. z o.o. na: stanowiących własność spółki 27.329 udziałów, każdy o równej wartości nominalnej wynoszącej 50 zł w Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji; prawach z rejestracji następujących znaków towarowych DAYLI (słowny), DAYLI (słowno-graficzny), DAYLI my shop, DAYLI my shop, Dayli Drogeria +, Dayli mój sklep, DAYLI DROGERIE +, DAYLI MÓJ SKLEP, DAYLI HOT DOG STATION - podała spółka w komunikacie.

Umowa zastawu stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu ramowej umowy pożyczki zawartej przez Kerdos ze spółką Polska Ekologia. Najwyższa suma zabezpieczenia określona umową zastawu wynosi 3,8 mln zł.