Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Raport TNS: Wzrasta "wielokanałowość’ Polakówpr - 26 lutego 2016 12:50


Na naszych oczach krajobraz detaliczny ulega daleko idącym przeobrażeniom. Wzrasta ‘wielokanałowość’ Polaków, rozumiana jako skłonność do współkorzystania z coraz większej liczby formatów sprzedaży/sieci handlowych - czytamy w raporcie TNS "Shopper DNA 2016".

Jednocześnie, ‘tradycyjne’ klasyfikacje graczy na rynku detalicznym (np. Modern Trade vs. Traditional Trade) wydają się nie nadążać za ewolucją rynku i zachowań klientów. Sklepy Lidl przejmują rolę supermarketów, a Biedronka wpisuje się coraz pełniej w profil osiedlowych sklepów spożywczych. Sklepy tradycyjne w coraz mniejszym stopniu definiowane są przez lokalizację, a w coraz większym przez kontekst konkretnych oczekiwań dotyczących zakupów.

W rynkowym równaniu coraz istotniejszą rolę odgrywa e-commerce, zjawisko bardzo niejednoznaczne – rozumiane zarówno jako punkt styku z klientem, jak i kanał sprzedaży.
- Z rozmów z klientami wiemy, że wypracowanie efektywnych strategii aktywacji kategorii i marek w tym kanale jest zadaniem niezwykle trudnym, przede wszystkim z racji braku przekrojowych danych. Mając na uwadze zachodzące na rynku przeobrażenia, TNS jak co roku uważnie wsłuchiwał się w głosy swoich klientów, wychwytując najistotniejsze pytania, zjawiska, znaki zapytania. Efektem jest raport Shopper DNA 2016, dotykający kwestii kluczowych dla uczestników rynku detalicznego w roku 2016 - piszą autorzy publikacji.