Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Amazon szuka inżynierów i magistrów do pracy w magazynachdlahandlu.pl - 1 marca 2016 11:58


Amazon rozpoczyna program rekrutacyjny skierowany do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Największe szansę zatrudnienia będą mieli absolwenci kierunków: informatyka, logistyka, biznes, zarządzanie, a także działalność operacyjna, którzy biegle władają językiem angielskim.

Głównymi obowiązkami absolwentów, którzy dołączają do zespołów w centrach logistyki e-commerce Amazon będą przyjęcie, rozmieszczanie towaru, odbiór, pakowanie i wysyłka oraz współpraca z innymi działami. Osoby te będą odpowiedzialne m. in. za kierowanie zespołami i rozwijanie umiejętności swoich zespołów, na bieżąco oceniając, mierząc i usprawniając procesy w obszarze transportu, łańcucha dostaw i logistyki. Ponadto ich zadaniem będzie również dbałość o przestrzeganie standardów BHP w danym obszarze oraz promowanie pozytywnych wzorców w tym zakresie w miejscu pracy.