Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wprowadzenie podatku od handlu popiera tyle samo osób, co jest mu przeciwnychwww.dlahandlu.pl - 3 marca 2016 12:13


CBOS zbadał stosunek Polaków do niektórych rozwiązań z zakresu polityki społeczno­‑gospodarczej rząd.  W kwestii podatków bankowego i handlowego zdania są podzielone: wprowadzenie tego pierwszego ma więcej zwolenników niż przeciwników (46% wobec 34%), natomiast wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej popiera tyle samo osób, co jest mu przeciwnych (po 42%).

Spośród zapowiadanych lub niedawno wprowadzonych rozwiązań ustawodawczych z największą aprobatą spotyka się pomysł bezpłatnych leków dla seniorów (94%). Poparcie zdecydowanej większości respondentów uzyskuje również minimalna płaca godzinowa dla umów­‑zleceń (82%), program „Rodzina 500 plus” (80%), obniżenie wieku emerytalnego (80%) oraz wyższa kwota wolna w PIT (75%).