Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sano łączy się z kolejną spółką zależną, aby obniżyć kosztywww.dlahandlu.pl - 7 marca 2016 10:06


18 lutego spółki Sano Marketing z Koszalina i Atira z siedzibą w Sopocie zdecydowały o połączeniu. Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Atira na Sano.

- Zważywszy, iż zarządy spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania spółek, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów, towarów i świadczenie usług, spółki uzgodniły plan połączenia - czytamy w planie.

Spółka przejmująca (Sano Marketing) jest jedynym wspólnikiem firmy Atira.

Atira Sp. z o.o. reprezentuje interesy sieci supermarketów spożywczo-przemysłowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego poszukując nowych lokalizacji oraz możliwości rozwoju.

Przypomnijmy, w styczniu 2015 r. pisaliśmy, że spółki Sano z Koszalina i SN Trade z siedzibą w Bydgoszczy zdecydowały o połączeniu. Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku SN Trade na Sano, w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki Sano.