Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Chorzów: Miasto przedstawiło propozycje dot. modernizacji targowiskaUM Chorzów - 9 marca 2016 10:26


8 marca w Urzędzie Miasta Chorzów prezydent Andrzej Kotala oraz jego zastępca Jerzy Szafranowicz spotkali się z przedstawicielami Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem oraz Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko. Spotkanie dotyczyło modernizacji terenu targowiska przy ul. Barskiej.

Zastępca Prezydenta zwrócił uwagę na fakt, iż zarówno PSS Społem, jak i Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko starają się na bieżąco i w miarę swoich możliwości inwestować w targowisko, jednak nie dysponują środkami finansowymi mogącymi zapewnić poprawę wizerunku miejsca. W związku z zaistniałą sytuacją przedsiębiorcom przedstawiono cztery propozycje dotyczące kwestii terenów przy Barskiej:

1. Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Miasto zrealizowałoby budowę boksów handlowych na własny koszt. Boksy handlowe stanowiłyby własność Miasta.

2. Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Jednakże budowa boksów handlowych zostałaby zrealizowana przez inwestora prywatnego.

3. Inwestycję realizowałaby spółka akcyjna założona przez Miasto Chorzów, PSS Społem i Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko.

4. Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Miasto zrealizowałoby budowę boksów handlowych na własny koszt. Boksy handlowe stanowiłyby własność Miasta z tym, że zarząd nad tym terenem zostałby powierzony PSS „SPOŁEM” i Stowarzyszeniu Pracowników Huty Kościuszko.

Teraz przedsiębiorcy muszą rozważyć wszystkie cztery propozycje miasta. Następne spotkanie przewidziane jest na początek maja.