Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polacy na 2. miejscu w UE pod kątem zgłaszania nieuczciwych praktyk handlowychpr, dlahandlu.pl - 11 marca 2016 09:26


Wedle badania KE problem podatnych konsumentów dotyczy całej Europy. Tuż przed Światowym Dniem Konsumenta Europejskie Centrum Konsumenckie przygląda się najnowszym statystykom.Na podstawie raportu KE wyróżniła 5 grup. Warto zwrócić uwagę na położenie geograficzne państw należących do poszczególnych grup.

· Grupa 1. Głównie kraje germańskie i skandynawskie. Wykazują najmniejszy wskaźnik podatności konsumenckiej: Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Luksemburg, Holandia, Austria i Islandia

· Grupa 2. Głównie sąsiedzi krajów z Grupy 1. Współczynnik podatności w tych krajach jest mniejszy od uśrednionego wyniku: Czechy, Wielka Brytania, Finlandia, Belgia, Malta i Słowacja

· Grupa 3. Grupa krajów Europy wschodniej. Współczynnik podatności konsumenckiej jest wyższy od uśrednionego wyniku: Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Polska i Hiszpania

· Grupa 4.  Grupa składająca się z krajów Europy Południowo-Wschodniej. Charakteryzują się wysokim wskaźnikiem podatności: Grecja, Cypr i Rumunia.

· Grupa 5. Grupa krajów zlokalizowana nad Morzem Adriatyckim oraz Oceanem Atlantyckim. Kraje wykazują średni lub wysoki wskaźnik podatności konsumenckiej na konkretny wskaźnik, na inny natomiast bardzo niski: Włochy, Słowenia, Francja, Portugalia

Powyższe badanie warto uzupełnić o wyniki najnowszego European Scoreboard z września 2015. Wyniki dotyczą wszystkich konsumentów, nie tylko tych wymagających szczególnego traktowania, ale to właśnie tej grupie najtrudniej sobie radzić z nieuczciwymi praktykami czy wyszukać informacje nt. praw konsumenta.

Konsumenci regularnie mają do czynienia z nieuczciwymi praktykami. 41% konsumentów  doświadczyła uciążliwych kontaktów telefonicznych lub mailowych w celu sprzedaży produktu, 30% konsumentów spotkało się z reklamami wprowadzającymi w błąd, 26% doświadczyło otrzymania produktu bezpłatnego, który wiązał się w konsekwencji z płatnościami.

Tylko 41% konsumentów wie, że ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru, 56 % konsumentów słyszało o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jeśli chodzi o wyniki Polski wysnuto następujące wnioski:

· Zaufanie konsumentów do usługodawców i sprzedawców rośnie od 2008 r.

·  Polski konsument jest na drugim miejscu w UE pod kątem zgłaszania nieuczciwych praktyk handlowych

Ale..

· Polska ma najniższy wskaźnik w UE w egzekwowaniu i przestrzeganiu prawa. Znalazła się też wśród państw, w których konsumenci mają największe trudności w dochodzeniu roszczeń, a więc w trakcie procedury reklamacyjnej.

· Konsumenci spotykają się z największą liczbą problemów podczas zakupów online. Niewiele lepiej sobie radzi Rumunia, Słowacja, Grecja i Węgry.

Co może poprawić sytuacje konsumenta w Polsce?

Niezastąpiona oczywiście wydaje się być dalsza edukacja e-przedsiębiorców i promocja praw konsumenta UE. Pomocne mogą być narzędzia oferowane przez zrzeszenia przedsiębiorców np. certyfikaty jakości, czy kodeksy dobrych praktyk. Na pewno szansą są też rozwiązania instytucjonalne:

- nowe uprawnienia prezesa UOKiK w zwalczaniu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, którymi będzie mógł się posługiwać już od 16 kwietnia br., sam katalog nieuczciwych praktyk zostanie rozszerzony poprzez dodanie np.  zakazu prowadzenia takich działań, które mają na celu zawieranie przez klientów umów niedopasowanych do ich potrzeb oraz możliwości finansowych.

- coraz bardziej efektywnie działająca sieć CPC-Net (Consumer Protection Cooperation
- współpraca organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie praw konsumentów). W 2015 r. tylko ECK na podstawie prowadzonych spraw przekazało aż pięć przypadków zbiorowych naruszeń praw konsumenta w sprawach transgranicznych,

- nowy system alternatywnego rozwiązywania sporów, niedługo będzie działał w Polsce, a dzięki platformie ODR (Online Depute Resolution) polski konsument może skierować swój spór z zagranicznym przedsiębiorcą przed podmiot ADR rozwiązujący spory w innym państwie członkowskim.