Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spożycie ryb w Polsce wzrosło o 12,5 proc.PAP - 13 marca 2016 13:23


Spożycie ryb w Polsce rośnie dynamicznie - informują eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Według badań budżetów gospodarstw domowych, w okresie trzech kwartałów ubiegłego roku spożycie ryb zwiększyło się o 12,5 proc. i wyniosło 0,09 kilograma na osobę miesięcznie.

Mniejsza była jedynie konsumpcja ryb mrożonych o 9,1 proc. do 0,10 kg na osobę miesięcznie.

Jak obliczyli eksperci IERiGŻ, średniomiesięczne wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły w okresie trzech kwartałów 2015 r. 7,33 zł na osobę. Było to o 2,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.