Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

BBI Development z generalnym wykonawcą Centrum Marszałkowskawww.dlahandlu.pl - 14 marca 2016 09:46


Zarząd BBI Development  poinformował, że spółka celowa realizująca projekt "Centrum Marszałkowska" podpisała 11 marca z Korporacją Budowlaną DORACO umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wybudowanie budynku wielofunkcyjnego, składającego się z funkcji biurowej oraz domu handlowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla firmy z tytułu realizacji umowy wynosi 83 526 837,79 zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług.

Spodziewany termin ukończenia robót to 26 stycznia 2018 roku.

Zawarcie umowy oznacza kluczowe pozytywne zdarzenie w projekcie "Centrum Marszałkowska" w postaci pełnego uruchomienia prac budowlanych, co pozwoli na oddanie budynku do użytkowania na początku 2018 roku.