Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IRG SGH: Koniunktura w handlu podskoczyła powyżej średniej z 10 latdlahandlu.pl - 14 marca 2016 15:34


W I kwartale 2016 roku koniunktura w handlu uległa poprawie. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął wartość dodatnią i był wyższy od poziomu odnotowanego przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat - wynika z danych Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W ciągu kwartału zmniejszyły się salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian ogólnej
sytuacji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, poziomu zapasów, poziomu zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wysokości zatrudnienia oraz wolumenu sprzedawanych towarów.
Towarzyszył temu jednak optymizm przedsiębiorców, którzy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +6,4 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 21,0% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 64,4% ankietowanych za średnią, natomiast 14,6% za słabą.
W I kwartale w najlepszej sytuacji były przedsiębiorstwa handlowe działające w branżach: wyrobów
włókienniczych i odzieży, drobnych artykułów metalowych, farb i szkła, drewna i materiałów budowlanych.
W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się przedsiębiorstwa zajmujące się handlem wyrobów
farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych. Podobnie jak w poprzednich
kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.