Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka zależna Almy sprzedała nieruchomość w Krakowiedlahandlu.pl - 18 marca 2016 20:12


Zarząd Alma Market S.A. informuje, że 18 marca 2016 roku jednostka zależna od spółki - Alma Development Sp. z o. o. zawarła ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Alma Development nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka.

Spółka Alma Market S.A. powstała w Krakowie w 1991 roku, a od 28 lipca 1994 roku notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym udziałowcem jest Jerzy Mazgaj, pełniący równocześnie funkcję Prezesa Spółki. Spółka zatrudnia ponad 2 960 osób. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest handel artykułami branży FMCG poprzez sieć delikatesów Alma.

Alma Market SA w ramach grupy kapitałowej posiada 46,5 proc. akcji w spółce Krakchemia S.A., a także 100 proc. udziałów w następujących spółkach: Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., Alma Development Sp. z o.o., Paradise Group Sp. z o.o. oraz w siedmiu spółkach celowych.