Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przychody Grupy Integer.pl w 2015 roku wyniosły 740 mln zł, strata to 42 mln złwww.dlahandlu.pl - 22 marca 2016 09:48


Przychody Grupy Integer.pl w 2015 roku wyniosły 740 mln zł i wzrosły o 21% r/r, głównie dzięki wyższej sprzedaży usług pocztowo-kurierskich (+23% r/r) oraz paczkomatowych (+72% r/r), których wpływ został częściowo ograniczony przez niższą sprzedaż urządzeń i części do odbiorców zewnętrznych (-21% r/r).


W samym IV kwartale przychody osiągnęły 237 mln zł przy wzroście r/r o 41% wynikającym z tych samych czynników co dla wyniku rocznego.

EBITDA w całym roku wyniosła 23 mln zł i była o 33% niższa niż rok wcześniej. Wzrost przychodów został z nadwyżką skompensowany głównie przez wyższe koszty usług obcych (+43% r/r) oraz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (+57% r/r), natomiast oszczędności zostały wygenerowane w kosztach zużycia materiałów i energii (-75% r/r).

EBITDA w IV kwartale wyniosła 2 mln zł, natomiast uwzględniając eliminację ww. wpływu usług kurierskich porównywalna wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła 5 mln zł.

Wynik netto wyniósł - 42 mln zł w roku 2015, wobec -32 mln zł rok wcześniej.

- To był kolejny ważny rok rozwoju naszej działalności. Wysoka dynamika rynku e-commerce przełożyła się na znaczący wzrost liczby obsługiwanych klientów i ich przesyłek, a na rosnące wymagania jakościowe odpowiedzieliśmy uruchomieniem usług kurierskich. Segment pocztowo-kurierski odnotował w zeszłym roku znaczący wzrost zakresu swojej działalności. Obsłużył blisko 290 milionów listów i paczek pocztowych – o 30% więcej niż w 2014 roku. Dostarczył do Paczkomatów prawie 13 milionów paczek, osiągając tempo wzrostu w stosunku do poprzedniego roku na poziomie 83%. I w ciągu siedmiu miesięcy od uruchomienia usług kurierskich obsłużył aż 3,2 miliona przesyłek. Wysoka dynamika wolumenów przełożyła się na przychody segmentu, które wyniosły 552 miliony zł. Segment paczkomatowy kontynuował rozwój sieci Paczkomatów. Łącznie zainstalowano blisko 1,2 tys. urządzeń, z czego prawie połowę w Polsce, a resztę przede wszystkim we Francji, Włoszech i Kanadzie. Na koniec roku 2015 funkcjonowało ponad 4 tys. urządzeń, w tym ponad 1,6 tys. w kraju. W efekcie działalności segmentu jego przychody wyniosły 140 milionów zł. Wspólnym mianownikiem w tak dynamicznym rozwoju poszczególnych obszarów naszej działalności jest przede wszystkim współpraca z rynkiem handlu internetowego. Szacunki jego wzrostu w ostatnich latach kształtują się w przedziale 15-20% rocznie, a prognozy na lata 2016-2020 nie przewidują spowolnienia. Dlatego też nasza strategia stawia e-commerce na pierwszym miejscu, a dzięki szerokiej i innowacyjnej ofercie usług naszych segmentów biznesowych oraz jej największym zasięgu w krajach, w których funkcjonują, oczekujemy dynamiki wzrostu co najmniej zbliżonej do tempa rozwoju tego rynku - komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.