Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lidl z działem ds. naruszeń prawa i norm wewnętrznychwww.dlahandlu.pl - 6 kwietnia 2016 11:37


Lidl wdrożył „Compliance Management System”, który umożliwia zgłaszania sygnałów dotyczących naruszenia prawa i/lub wewnętrznych procedur.

- Compliance lub inaczej zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi, normami wewnętrznymi przedsiębiorstwa staje się dziś jeszcze bardziej konieczne niż kiedykolwiek wcześniej.(...) Stosowany w firmie Lidl tzw. „Compliance Management System” umożliwia Państwu jako klientom, kontrahentom lub współpracownikom postępowanie wg jednolitych i wiążących zasad. W związku z powyższym ważne jest dla nas, by odpowiednio wcześnie rozpoznać potencjalne sprzeczne z nią postępowanie. Możemy to osiągnąć m.in. poprzez udostępnienie możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących naruszenia prawa i/lub wewnętrznych procedur.
Z takim naruszeniem mamy do czynienia w przypadku działania wbrew obowiązującemu prawu i regulacjom wewnętrznym zarówno przez pracowników pełniących obowiązki służbowe, jak również podobnego postępowania wobec nich ze strony osób trzecich. Do takich naruszeń należą przykładowo: kradzież, korupcja, złamanie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych, finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Aby identyfikować i zapobiegać przypadkom złamania i naruszenia zasad compliance, musimy polegać zarówno na naszych współpracownikach jak i partnerach biznesowych. W przypadku zaobserwowania nagannego postępowania mają Państwo możliwość przekazania sygnału za pośrednictwem różnych kanałów - informuje spółka.

Lidl zapewnia, że każdy sygnał traktowany będzie absolutnie poufnie. Zgłoszeń można dokonać również anonimowo, sieć sugeruje jednak podanie swoich danych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Znajomość tożsamości osoby zgłaszającej może przyczynić się w znaczący sposób do efektywności oraz skuteczności postępowania związanego ze zgłoszeniem.

Firma powołała pełnomocnika do spraw compliance.