Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Stock Spirits zwołuje zgromadzenie wspólników w Londynie w późniejszym terminiedlahandlu.pl - 14 kwietnia 2016 18:23


Western Gate Private Investments Limited, który zarządza majątkiem rodzinnym Luisa Amarala na walnym zgromadzeniu wspólników, które miało się odbyć 17 maja w Warszawie zamierzał odwołać Chris’a Heath'a z funkcji dyrektora generalnego Stock Spirits Group plc. Stock Spirits Group zwołuje jednak zgromadzenie 23 maja w Londynie. W międzyczasie firma publikuje rosnące wyniki z I kw., które mają podważyć twierdzenia Western Gate, że w spółce dzieje źle.

Stock Spirits Group PLC wypracowała w pierwszym kwartale 2016 r. 55,3 mln euro przychodów ogółem i 6,3 mln euro zysku operacyjnego wobec 42,7 mln euro przychodów i 4,2 mln euro straty w I kw. 2015 roku. Zadłużenie netto wyniosło na koniec I kwartału 43,6 mln euro i zmniejszyło się o 13.6 mln euro od końca 2015 roku. Wolumen sprzedaży grupy wzrósł o prawie 29 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku. W 2016 roku firma wprowadziła cztery nowe produkty, w tym Stock Prestige Gin - czytamy w komunikacie.

Na rynku polskim wartość rynkowa udziałów Stock Spirits Group za luty wyniosła 27,2 proc., podczas gdy w grudniu 2015 r. wynosiła 27 proc. W I kwartale 2016 zanotowano także wzrost przychodów ze sprzedaży o 71 proc. Grupa pozostaje liderem w ważnej kategorii wódek smakowych oraz zajmuje drugie miejsce w łącznej kategorii wódek.

W Republice Czeskiej wartość rynkowa udziałów grupy wynosi 35 proc. W pierwszym kwartale wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 15 proc. Kontynuowany jest wzrost marki Fernet po wprowadzeniu nowych wersji smakowych i inwestycji w budowanie marki w 2015 r. - podano w komuniakcie

Chris Heath, dyrektor generalny Stock Spirits Group tak skomentował te wyniki:

- W pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost EBITDA na wszystkich rynkach. Szczególnie cieszy nas powrót do zysku w Polsce, gdzie w 1. kwartale 2015 r. odnotowaliśmy stratę. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale podejmowane przez nas działania po zmianach w zarządzie, które przeprowadziliśmy w styczniu 2015 r. oraz po dogłębnym przeglądzie biznesu, przynoszą efekty. Jest jeszcze wcześnie na pełną ocenę, ale jesteśmy zadowoleni z pierwszych wyników naszych nowych produktów, które wprowadziliśmy na rynek w 2015 r.

Western Gate jest największym indywidualnym udziałowcem Grupy Stock Spirits, posiadającym 9,7% udział w kapitale zakładowym spółki, który zarządza majątkiem rodzinnym Luisa Amarala. Luis Amaral jest też prezesem i największym akcjonariuszem Eurocash S.A., największego w Polsce hurtowego dystrybutora żywności, a także znaczącego klienta Stock Spirits.