Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Wzrost sprzedaży detalicznej o 13,6 proc. mdmGUS - 19 kwietnia 2016 10:11


W marcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 3,0% (wobec wzrostu o 6,2% przed miesiącem oraz o 6,6% w marcu ub. roku). W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,6% (wobec wzrostu przed rokiem o 17,1%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 11,9% wobec wzrostu przed rokiem o 4,4%), w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,7% wobec wzrostu o 9,6%) oraz w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 6,4% wobec wzrostu o 14,1 przed rokiem). Spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniach „pozostałe” (o 14,1% wobec spadku przed rokiem o 9,4%) i „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 3,5% wobec spadku o 0,1% przed rokiem). W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w podmiotach handlujących farmaceutykami, kosmetykami i sprzętem ortopedycznym (o 10,6% wobec wzrostu przed rokiem o 9,0%).