Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wzrost sprzedaży detalicznej w I kw. o 4,4 proc. rdrGUS - 25 kwietnia 2016 10:52


W I kwartale br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 4,4% (tj. wzrost podobny jak w poprzednim kwartale oraz w analogicznym okresie ub. roku). W marcu br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 3,0% (po wzroście w lutym br. o 6,2% oraz w marcu ub. roku – o 6,6%) - podał GUS.

W okresie styczeń–marzec br. w większości grup sprzedaż była wyższa w skali roku. Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost notowano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 12,2%) oraz w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,3%). Zwiększyła się także sprzedaż w grupie żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 5,8%).

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w I kwartale br. wzrosła w skali roku o 3,1%, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 0,4%. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży hurtowej ogółem wzrost sprzedaży notowano w grupach: żywność (o 3,2% wobec spadku o 2,2% w analogicznym okresie ub. roku), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 2,0%) oraz niewyspecjalizowane (o 1,4%).

W marcu br. sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych zwiększyła się o 1,3%, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych obniżyła się o 1,4%.

W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez przedsiębiorstwa duże i średnie. Mniej pesymistyczne niż w marcu br. są wskazania firm małych i mikro. Bardziej korzystnie niż przed miesiącem oceniają koniunkturę jednostki z branż: tekstylia, odzież, obuwie, pojazdy samochodowe oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem. Oceny koniunktury jednostek w branży żywność są lepsze od zgłaszanych w marcu br.