Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: W kwietniu poprawa koniunktury w handlu detalicznymportalspozywczy.pl - 26 kwietnia 2016 16:55


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 5,2 (plus 2,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,3 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,1 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,1 proc. i 12,8 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. – podaje GUS.

Jak informuje GUS, oceny sprzedaży są optymistyczne, najlepsze od sierpnia 2008 r i utrzymują się korzystne przewidywania w tym zakresie. Diagnozy sytuacji finansowej są negatywne, choć mniej pesymistyczne od formułowanych w ostatnich siedmiu miesiącach. Odpowiednie prognozy są nieznacznie pozytywne, lepsze od zgłaszanych od listopada ub. r. 

Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Wzrost zamówień towarów u dostawców może być zbliżony do przewidywanego miesiąc wcześniej. Planowane jest dalsze, choć niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy przewidują, iż ceny towarów mogą nieznacznie rosnąć, choć wolniej niż oceniano przed miesiącem. 

W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W kwietniu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 12,3 w kwietniu, plus 8,1 przed miesiącem), pojazdy samochodowe (plus 9,4 w kwietniu, plus 6,2 w marcu) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 6,2 w kwietniu, minus 1,6 miesiąc wcześniej).

Przedstawiciele branży żywnościowej oceniają koniunkturę lepiej niż przed miesiącem (minus 0,2 w kwietniu, minus 4,1 w marcu). 

Spośród badanych jednostek, w kwietniu 6,0 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,1 proc. przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w kwietniu br. 64,0 proc. przedsiębiorstw, 63,9 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), a także kosztami zatrudnienia (53,6 proc. w kwietniu br., 55,4 proc. przed rokiem). 

Od początku 2013 r. przedstawiciele badanych firm sygnalizują stopniowy spadek występowania trudności związanych z niedostatecznym popytem (39,0 proc. w kwietniu br., 42,8 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierą, której znaczenie wzrosło najbardziej w ujęciu rocznym jest niedobór pracowników (z 5,3 proc. do 10,0 proc.).