Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

NSZZ Solidarność o wolnej niedzieli: Nie jest to zakaz handlu, ale ograniczenieNSZZ Solidarność - 29 kwietnia 2016 11:44


Zawiązała się grupa inicjatywna obywatelskiej ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się dzisiaj spotkanie podczas którego powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy po projektem - podaje NSZZ Solidarność.

W skład komitetu oprócz „Solidarności”, która jest inicjatorem przedsięwzięcia, weszli przedstawiciele Federacji Handlu OPZZ, przedstawiciele pracodawców z branży handlowej oraz organizacje społeczne i pozarządowe. Przewodniczym komitetu jest pomysłodawca i inicjator akcji Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność”.

Autorem projektu ustawy jest Mateusz Warwał, który prezentując jego zapisy zwracał uwagę, że nie jest to zakaz handlu, ale ograniczenie, które w Europie nie jest niczym szczególnym. Zdaniem Warwała nie wystarczy nowelizacja kodeksu pracy i innych ustaw, konieczna jest specjalna ustawa.

Po zarejestrowaniu komitetu rozpocznie się zbieranie podpisów, na które prawo przewiduje okres 3 miesięcy. Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel w niedzielę np. na stacjach benzynowych, w kioskach, sklepach na dworcach autobusowych, kolejowych, portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury kryzysowej, szpitalach, szkołach.

W spotkaniu założycielskim udział wzięli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.