Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sąd oddalił wniosek Kerdos Group o zabezpieczenie majątku spółkidlahandlu.pl - 10 maja 2016 20:17


Zarząd Kerdos Group S.A.poinformował o otrzymaniu w dniu 9 maja br. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalającego wniosek spółki o zabezpieczenie jej majątku poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych toczących się wobec Kerdos Group i uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Wniosek został złożony w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego, toczącym się przed powyższym sądem na podstawie wniosku Kerdos Group.

Przypomnijmy: 18 kwietnia 2016 roku zarząd Kerdos Group złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Spółka złożyła wniosek w związku z potencjalnym ryzykiem nieuwzględnienia wniosku dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego.

- Jednocześnie zarząd spółki wniósł o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku restrukturyzacyjnego i wstrzymanie rozpoznania niniejszego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, gdyż w opinii zarządu w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki określone w art. 9b ust. 3 i 4 Prawa upadłościowego - podała firma.