Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koszyk cen: Sklepy franczyzowe wygrywają bliskością a nie cenamidlahandlu.pl - 11 maja 2016 13:02


Jak wynika z badania Koszyka cen dlahandlu.pl sklepy franczyzowe odstają od większych formatów cenowo i asortymentowo, bo ich głównym atutem jest bliska lokalizacja. Dlatego w zależności od miasta sklepy franczyzowe są o 40-50 zł droższe niż dyskonty. Często też nastawiają się na podstawowy asortyment: alkohole, pieczywo, nabiał, napoje, słodycze. Dlatego warzywa, owoce, mięsa i wędliny często są tu znacznie droższe niż u konkurencji.

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka w ostatni weekend trzeba było zapłacić od 272,56 zł w Lublinie do 321,28 zł w Warszawie. W połowie marca ceny w tej sieci wahały się od 288,16 zł na Górnym Śląsku do 311,96 zł w Poznaniu. Oznacza to zwiększenie różnicy cenowej pomiędzy badanymi miastami z 23 zł do 49 zł.

Sieć Freshmarket (Żabka Polska) proponuje obecnie ceny na 50 produktów z Koszyka od 305,83 zł w Krakowie do 321,28 zł w Warszawie. W połowie marca notowaliśmy ceny od 294,66 zł na Górnym Śląsku do 331,75 zł w Bydgoszczy. Oznacza to zmniejszenie się różnicy pomiędzy badanymi miastami z 37 zł do 15 zł.

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) zaproponowała ceny od 306,59 zł w Warszawie do 329,61 zł w Lublinie. Oznacza to, że ceny w sklepach z tym szyldem są podobne jak w marcu br., gdy wahały się od 308,84 zł na Górnym Śląsku do 335,59 zł w Krakowie. 

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów).

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl oraz taketaksk.pl w dniach 6-8 maja 2016. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.