Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash podał liczbę akcji objętych dywidendądlahandlu.pl - 12 maja 2016 19:01


Zarząd Eurocashu poinformował, że ostateczna liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 139.084.436 akcji.

Osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 11 maja 2016 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1 złoty na jedną akcję spółki.

Reszta z zysku netto za ubiegły rok w wysokości 500,68 mln zł przelana zostanie na kapitał zapasowy.

Dywidenda będzie płatna do dnia 31 maja 2016 roku.