Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Organic Farma Zdrowia: Wzrost przychodów i spadek zyskuwww.dlahandlu.pl - 16 maja 2016 09:40


Sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w I kwartale 2016 roku wzrosła o 24% do 25 mln zł. (w stosunku do I kwartału 2015 r.). Pozwoliło to na 25% wzrostu zysku EBITDA do kwoty 1,36 mln złotych, co stanowi rekordowy wynik kwartalny. Zysk netto Grupy wyniósł 435 tys. złotych i był o 368 tys. zł niższy od zysku osiągniętego w I kwartale ubiegłego roku.

- Powodem dużo wyższego zysku netto rok wcześniej był jednorazowy zysk wykazany w zeszłorocznym sprawozdaniu powstały w wyniku dokonania emisji akcji spółki Bio Planet S.A. po cenie wyższej od wartości tej spółki w sprawozdaniu skonsolidowanym - obliczanej wg. metody praw własności. Drugim powodem był dużo wyższy zysk netto spółki Bio Planet w I kwartale 2015 roku i przypadająca dla naszej spółki do konsolidacji, część tego zysku. (...) Szacunki ekspertów wskazują, że trend wzrostowy na rynku żywności ekologicznej będzie się utrzymywał co najmniej w najbliższej dekadzie. Szacunki własne spółki wskazują, że w Polsce, która ma w tym zakresie bardzo dużo do nadrobienia, trend wzrostowy powinien utrzymać się przez kolejne dekady, aby rynek mógł zbliżyć się do wielkości spożycia tych produktów w UE – obecnie 10-cio krotnie większej (w Polsce 4,35 Euro, w UE 44 euro na osobę) - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Na koniec I kwartału 2016 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 37 jednostek handlowych, w tym: 30 stacjonarnych Delikatesów pod marką Organic Farma Zdrowia, 3 Delikatesy pod marką Tradycyjne Jadło, 3 Delikatesów pod marką Organic Zielone Oko oraz 2 sklepów internetowych: www.ekosfera24.pl oraz organic24.pl

Firma wymieniła negatywne czynniki, które miały wpływ na wyniki kwartalne. Wśród nich są:

- Podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników delikatesów. Wzrost wynagrodzenia powinien w dłuższym terminie pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność Organic Farma Zdrowia jako pracodawcy, co ma istotne znaczenie w procesie rekrutacji pracowników.
- Ujemne wyniki finansowe jeszcze kilku nierentownych obiektów. Liczba i skala związanego z nimi obciążenia stale maleje w związku z likwidacjami przeprowadzonymi w 2015 roku. Na początku kwietnia 2016 zamknięty został kolejny nierentowny obiekt handlowy w CH Przymorze w Gdańsku. Równocześnie z działaniami mającymi na celu likwidację nierentownych obiektów, spółka prowadzi inne prace restrukturyzacyjne w celu ograniczenia wielkości strat ponoszonych w tego typu obiektach.
- Odnotowany 1% spadek marży na sprzedaży towarów przy istotnie rosnących obrotach, którego przyczyną był znaczący i gwałtowny wzrost kursu EURO – mający bezpośredni i pośredni wpływ na koszty zakupu dużej części towarów, przeniesiony przez spółkę jedynie w bardzo małej części poprzez podwyżki cen.