Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ZPC Otmuchów szacuje obroty z Eurocashem na 15,3 mln złwww.dlahandlu.pl - 16 maja 2016 15:00


ZPC Otmuchów oszacował łączną wartości obrotów ze spółkami z Grupy Eurocash w perspektywie najbliższych 12 miesięcy na ok. 15,3 mln zł netto.

ZPC Otmuchów dokonał szacunków w związku z zawarciem 16 maja 2016 roku z trzema spółkami z Grupy Eurocash  aneksów do umowy dystrybucyjnej o szacowanej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wartości ok. 2,3 mln zł oraz w związku z zawarciem w tym samym dniu pomiędzy spółką zależną a spółkami z Grupy Eurocash aneksów do obowiązującej umowy dystrybucyjnej regulującej współpracę pomiędzy PWC Odra a Grupą Eurocash.

 

ZPC Otmuchów szacuje, iż największa część łącznej szacowanej wartości obrotów w wysokości ok. 85% realizowana będzie pomiędzy PWC Odra a spółkami z Grupy Eurocash w głównej mierze na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w kwietniu 2015 r. (obecnie aneksowanej).