Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kolejna transakcja z udziałem Eurocashuwww.dlahandlu.pl - 18 maja 2016 13:34


13 maja do UOKiKu wpłynęło zgłoszenie ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez Oving sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sushi to Go sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaga Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz SW, ZS i JK (osoby fizyczne posiadające status przedsiębiorców). Wspólny przedsiębiorca będzie prowadził działalność w zakresie wprowadzania do obrotu dań gotowych do spożycia.

Oving jest wehikułem transakcyjnym i nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej. Oving należy do grupy kapitałowej Eurocash, której działalność koncentruje się na hurtowej sprzedaży szybko zbywalnych dóbr konsumenckich określanych także, jako artykuły konsumpcyjne codziennego użytku.

STG sp. z o.o. nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej (jest spółką typu holdingowego). Działalność STG sp. z o.o. ogranicza się do prowadzenia spraw spółki, w której jest komplementariuszem.

DP nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej, jest spółką typu holdingowego.

SW prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności SW są usługi gastronomiczne.

ZS prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności ZS jest sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. JK rozpoczęła prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w kwietniu br. Na chwilę obecną JK nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej.

Przypomnijmy, w ciągu pierwszego kwartału 2016 r. Eurocash zawarł aż trzy umowy dotyczące nabycia udziałów w innych podmiotach, których łączne przychody za 2015 r. wyniosły ponad 1,6 mld zł.

29 stycznia Eurocash zawarł z Hadrick Investments sp. z o.o., Jerzym Rogala, Eweliną Wójcik-Rogala oraz Firmą Rogala sp. z o.o. umowę zakupu 50% udziałów w kapitale zakładowym Firmy Rogala. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, sprzedaż detaliczna spółki w 2015 r. wyniosła około 367 mln zł.

23 lutego Eurocash zawarł z Pelican Ventures sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów dotyczącą zakupu 100% udziałów w spółce EKO Holding S.A.
EKO wraz ze spółkami zależnymi prowadzi sieć ponad 250 sklepów spożywczych w południowo-zachodniej Polsce, skoncentrowanych w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i śląskim. Skonsolidowana sprzedaż grupy kapitałowej EKO w 2015 r. wyniosła ok. 999 mln zł.

Niecałe dwa miesiące później - 15 kwietnia -  Eurocash S.A. zawarł z Markiem Stodółką, Bogdanem Habratem, Zofią Szubrą, Aleksandrą Stodółką, Anną Dąbrowską, Spółką FHC-2, Spółką M. Stodółka i Wspólnicy spółka jawna, Spółką FHC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką Fructar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką Madas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką FHC-3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedwstępną umowę sprzedaży akcji, zgodnie z którą, Eurocash nabędzie 50% udziałów w spółkach FHC-2 Sp. z o.o. i Madas Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, które po restrukturyzacji staną się właścicielem sieci składającej się z 47 supermarketów, zlokalizowanych głównie w południowo-wschodniej Polsce. Zgodnie z otrzymaną informacją, sprzedaż przejmowanych spółek wyniosła w 2015 roku ok. 270 mln zł.