Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mintel: Konsumenci europejscy obawiają się skutków Brexitu bardziej niż brytyjscypr - 29 lipca 2016 12:03


Z badania przeprowadzonego przez firmę Mintel wśród ponad 7 tys. konsumentów z całej Europy wynika, że największe obawy o wpływ Brexitu na gospodarkę krajową mają mieszkańcy Hiszpanii, Włoch i Polski. Brytyjczyków los ich własnej gospodarki niepokoi w mniejszym stopniu.

Istotna mniejszość konsumentów z Wielkiej Brytanii jest zadowolona z wyniku referendum i uważa, że może on być korzystny dla gospodarki: 25% badanych uważa, że Brexit będzie miał „bardzo duży” albo „pewien” pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Konsumenci w Europie patrzą jednak na perspektywy ekonomiczne Wielkiej Brytanii po opuszczeniu UE znacznie bardziej pesymistycznie. Trzech na pięciu (64%) Niemców uważa, że wynik referendum wpłynie na brytyjską gospodarkę niekorzystnie. Podobnie sądzi 58% konsumentów z Hiszpanii, 50% badanych Francuzów, 43% Włochów i 41% Polaków.

Wielu Brytyjczyków uważa, że decyzja o wyjściu z Unii wpłynie negatywnie na koszty życia w Wielkiej Brytanii — to jedne z największych obaw respondentów. Prawie połowa (46%) brytyjskich konsumentów twierdzi, że skutkiem Brexitu będzie wzrost kosztów życia. Podobnie sądzi 41% badanych z Włoch, 36% Polaków i 34% Hiszpanów. W mniejszym stopniu obawiają się tego konsumenci z Niemiec: tylko niecała jedna czwarta (22%) sądzi, że Brexit przyczyni się do wzrostu kosztów ich życia.


Badanie podkreśla wyraźną różnicę w poglądach na to, jaki wpływ wywrze Brexit na gospodarkę jako całość i na sytuację finansową indywidualnych konsumentów. Tylko 27% Brytyjczyków uważa, że wynik referendum wpłynie ujemnie na dochody ich gospodarstwa domowego. Taką opinię podziela odpowiednio 25% Włochów, 24% Polaków i 20% Francuzów i Hiszpanów.

Większość konsumentów, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i innych krajach Europy przewiduje też, że wpływ Brexitu na ich własne perspektywy zawodowe będzie ograniczony lub wręcz żaden. Mniej niż troje na dziesięcioro respondentów — 29% Hiszpanów, 27% Polaków, 27% Włochów i 23% Brytyjczyków — uważa, że wynik brytyjskiego referendum ograniczy ich perspektywy zawodowe. We Francji i Niemczech obawia się tego tylko odpowiednio 18% i 12% badanych.