Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koniunktura w handlu rośnie mdm.PAP - 1 sierpnia 2016 09:52


GUS podał, że składowe wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej w przemyśle i usługach, budownictwie oraz handlu detalicznym, przyjmują wartości powyżej średniej długookresowej.

Badania koniunktury posługują się ujętymi liczbowo danymi na temat życia gospodarczego, opisującymi stan gospodarki państwa lub określonych jej części i pozwalającymi określić tendencję rozwojową w gospodarce. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej bierze pod uwagę łączną sytuację w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i usługach.

Dane GUS-u wskazują na to, że nasza gospodarka rozwija się, i że ta rozwojowa tendencja nadal się utrzymuje. Wszystkie wielkości są korzystne w porównaniu z czerwcem 2016 roku i lipcem 2015 r. Lepsze są wyniki przemysłu i usług. Dane odnoszące się do budownictwa są zbliżone do poziomu z ubiegłego miesiąca i wyższe od zgłaszanych przed rokiem, dane dotyczące handlu detalicznego są na poziomie sygnalizowanym w lipcu 2015 i wyższym niż w czerwcu 2016.

GUS ocenił także sytuację gospodarczą po całym półroczu. Jak się okazuje w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika wzrostu w drugim kwartale kształtowała się korzystniej niż w pierwszym.

Wszystko to przekłada się na naszą sytuację. Rośnie liczba ofert pracy. Jak informuje GUS w maju do urzędów pracy zgłoszono ich 146 tys., o jedną szóstą więcej niż przed miesiącem i o ponad jedną piątą więcej niż przed rokiem.

Od stycznia do czerwca odnotowano w Polsce wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,1 proc. - podał GUS.