Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Stopa bezrobocia spadła do poziomu 8,6 proc.gazeta.pl - 5 sierpnia 2016 09:53Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o obniżeniu się stopy bezrobocia w Polsce - tym razem o 0,2 pp., do poziomu 8,6 proc. W porównaniu z lipcem 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,4 pp. - czytamy w gazeta.pl

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że z rejestrów urzędów pracy ubyło 30,5 tys. osób poszukujących zatrudnienia. Po raz ostatni sytuacja na rynku pracy była lepsza... w czerwcu 1991 r.

Bezrobociem poniżej 8 proc. cieszą się mieszkańcy sześciu województw: wielkopolskiego (5,3 proc.), śląskiego (7,0 proc.), małopolskiego (7,1 proc.), pomorskiego (7,6 proc.), dolnośląskiego i mazowieckiego (po 7,7 proc.). Natomiast najtrudniejsza jest sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wartość tego wskaźnika to nadal aż 14,0% - podaje gazeta.pl