Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Solidarność występuje z Europejskich Rad Zakładowych Tescosolidarnosc.org.pl; dlahandlu.pl - 8 sierpnia 2016 09:30


Organizacja Zakładowa „Solidarność” przy Tesco Polska występuje z członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych Tesco.

- (...) 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe. Komisja Zakładowa skierowała pismo do Przewodniczącego Europejskich Rad Zakładowych TESCO z prośbą o interwencję i pomoc w przywróceniu do pracy Magdy Zydler członka Europejskich Rad Zakładowych TESCO oraz członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Europejskich Rad Zakładowych TESCO w odpowiedzi na pismo napisał: „Byłoby to zupełnie niepraktyczne, aby Europejskie Rady Zakładowe zajmowały się płacami, warunkami i okresami zatrudnienia oraz miejscowymi sporami w waszym lub jakimkolwiek innym kraju należącym do Europejskie Rady Zakładowej”. W związku z powyższym, Organizacja Zakładowa „Solidarność” przy TESCO Polska podjęła decyzję o wystąpieniu z członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych TESCO - podaje organizacja na swojej stronie internetowej.

Przypomnijmy, w czerwcu związek informował, że Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego uznając winną dyrektor personalną Tesco Polska. Jak informował NSZZ Solidarność przy Tesco, ówczesna dyrektor personalna wbrew zakazowi wynikającemu z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z maja 1991 roku o związkach zawodowych, rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia z Magdaleną Zydler, członkiem Komisji Zakładowej OZ NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska, bez wymaganej zgody organizacji związkowej. Czyn ten zakwalifikowano jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.