Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka Tower Investments przejęła nadzór właścicielski nad parkiem handlowym w Łodzidlahandlu.pl - 17 sierpnia 2016 09:33


Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że w dniu 16 sierpnia br. została zawarta umowa sprzedaży akcji spółki SPV 224 Budner Investment Sp. z o.o. SKA, na mocy której spółka nabyła przedmiotowe akcje za łączną kwotę 3 450 000 zł, uzyskując tym samym 70-proc. pakiet kontrolny w spółce SPV 224 Budner Investment Sp. z o.o. SKA.

Wraz z nabyciem akcji, spółka przejęła nadzór właścicielski nad nieruchomością położoną w Łodzi, przy ul. Byszewskiej, składającej się z działek gruntu o łącznej powierzchni 8 908 mkw. oraz skomercjalizowanego parku handlowego Shopin Nowosolna o powierzchni 1 872 mkw.

Jak pisaliśmy ostatnio, Tower Investmenst jest również coraz bliżej leasingu na ShopIn Płock