Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć nieco wolniejGUS - 24 sierpnia 2016 10:14


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 8,0 (plus 8,3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,7% (przed miesiącem odpowiednio 17,7% i 9,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są mniej optymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż przed miesiącem.
Od marca br. przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne, a od maja br. utrzymują się na zbliżonym poziomie. Stan zapasów towarów pozostaje nadal nadmierny. Poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć nieco wolniej niż planowano w lipcu. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieznacznie mniejszy od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w lipcu.

Spośród badanych jednostek, w sierpniu 5,4% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,3% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w sierpniu br. 57,9% przedsiębiorstw, 58,4% w analogicznym miesiącu ub. r.). Od drugiego kwartału 2015 r. stopniowo rośnie znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (39,8% w sierpniu br., 36,8% przed rokiem), choć w porównaniu z ubiegłym miesiącem jej uciążliwość nieznacznie zmniejszyła się. Przedsiębiorcy odnotowują też wzrost istotności bariery dotyczącej niedoboru pracowników, która osiągnęła najwyższą wartość od początku 2011 roku (10,4% w sierpniu br.).