Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Inwestor czy emisja akcji? Emperia chce przejmować i szuka odpowiedniej strategiidlahandlu.pl - 30 sierpnia 2016 09:11


Zarząd Emperia Holding S.A. 30 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. - Segment detaliczny Grupy osiąga wysokie tempo rozwoju organicznego i jest organizacyjnie przygotowany do dalszej intensyfikacji tempa rozwoju. W ocenie zarządu obecnie na rynku istnieje wyjątkowy potencjał do skokowego rozwoju w obszarze detalicznym poprzez akwizycje - czytamy w komunikacie spółki.

- Podczas powyższego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności: poszukiwanie inwestora dla spółki lub emisja publiczna akcji, partnerstwo strategiczne lub zmiana struktury Grupy. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy - podała Emperia.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte. Spółka będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak dodał na konferencji prasowej Dariusz Kalinowski, prezes Stokrotki organicznie firma rośnie o ponad 20 proc. rocznie. Ta wartość może być wyższa i wynieść nawet 30 proc. rocznie, ale firma aby rosnąć skokowo musi zdecydować się na przejęcia podmiotów handlowych, działających w formacie supermarketowym. W obrębie zainteresowania sieci są podmioty o wielkości obrotów 1 mld zł i więcej. Zdaniem Kalinowskiego takie okazje akwizycyjne pojawią się na rynku w ciągu roku- dwóch lat i firma chce być na nie finansowo i organizacyjnie przygotowana. Wśród potencjalnych sprzedających prezes Kalinowski wskazał, że mogą to być podmioty krajowe, jak i zagraniczne, które będą chciały ograniczyć działalność czy wycofać się z rynku. Z nimi wszystkimi Stokrotka chce rozmawiać, by wykorzystać okazję rynkową do zwiększenia swojej skali biznesu. Jednocześnie szef Stokrotki powiedział, że Stokrotka zamierza być podmiotem aktywnym a nie pasywnym i przejmować a nie dać się sprzedać. Docelowo Stokrotka widzi się wśród podmiotów, które zarządzają siecią 1000 sklepów, a nie 300 czy 400 jak to jest obecnie.