Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Echo ma 50 projektów inwestycyjnych w przygotowaniudlahandlu.pl - 1 września 2016 14:08


Grupa Echo Investment wypracowała w pierwszej połowie 2016 roku 280,5 mln zł przychodów (wobec 273,8 mln zł w pierwszej połowie 2015 roku), 145,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wobec 135 mln zł), 404 mln zł zysku operacyjnego (wobec 31,3 mln zł) oraz 299 mln zł zysku netto (wobec 22,7 mln zł).

Po przeprowadzeniu operacji sprzedaży pracujących nieruchomości, wartość aktywów grupy na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 5,550 mld zł. Rok wcześniej było to 6,279 mld zł. Na koniec zeszłego półrocza grupa posiadała gotówkę i jej ekwiwalenty w kwocie przewyższającej sumę wszystkich kredytów i pożyczek o 579 mln zł. Dzięki temu spółka-matka mogła wypłacić po dacie bilansu – 8 lipca 2016 roku – pozostałą część dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w kwocie 1,585 mld zł. Dla porównania, na koniec pierwszego półrocza 2015 roku zadłużenie netto grupy wynosiło 2,876 mld zł.

Zysk netto w pierwszej połowie 2016 roku na poziomie jednostkowym Echo Investment wyniósł 244,3 mln zł, wobec 43 mln zł rok wcześniej. Kapitały własne spółki wyniosły 1,705 mld zł i były blisko o dwa i pół razy wyższe niż na koniec czerwca 2015 roku, gdy wynosiły 720,2 mln zł.

- Podpisaliśmy umowy najmu na 39,9 tys. mkw. powierzchni handlowej – prawie dwa i pół razy więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku – powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Najważniejszymi wydarzeniami zeszłego półrocza w Echo Investment były: sprzedaż portfela pracujących nieruchomości komercyjnych; zakończenie budowy wieżowca Q22 w Warszawie; rozpoczęcie budowy kolejnych projektów: handlowych Libero i Galaxy oraz biurowych West Link i Sagittarius Business House; a także pierwsza w historii spółki wypłata dywidendy dla akcjonariuszy.

- Obecnie w budowie i przygotowaniu mamy 50 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 520 tys. mkw. Myśląc o rozwoju w dalszej przyszłości, aktywnie szukamy nowych działek i projektów – dodał Nicklas Lindberg.