Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Poradnik: Jak bezpiecznie akceptować płatności kartądlahandlu.pl - 1 września 2016 16:58


Polacy nie tylko przekonują się do korzystania z karty podczas codziennych sprawunków, ale też zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo tej formy płatności. Dotyczy to zarówno konsumentów, jak i sprzedawców, którzy w razie fałszywej transakcji kartowej ponoszą jej koszty z własnej kieszeni.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo transakcji spoczywa zarówno na użytkowniku karty, jak i na punkcie handlowym lub usługowym, który przyjmuje płatność. O ile klienci przy dopełnieniu formalności otrzymają od banku zwrot utraconych środków, o tyle przedsiębiorcy za brak rozwagi płacą z własnej kieszeni. Verifone, lider rozwiązań płatniczych, przedstawia kilka prostych zasad, zwiększających bezpieczeństwo akceptowania transakcji kartami płatniczymi.

1. Przyjmując kartę od klienta sprzedawca powinien sprawdzić, czy jest podpisana. Jeśli na karcie brakuje podpisu, merchant powinien poprosić posiadacza karty o złożenie podpisu oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Jeśli podpis na karcie jest niewyraźny lub złożony drukowanymi literami, sprzedawca ma prawo poprosić o dokument tożsamości ze zdjęciem i porównać go z danymi na karcie.

3. W przypadku kart, na których nazwisko posiadacza nie jest wydrukowane (np. kart upominkowych), sprzedawca powinien sprawdzić, czy karta jest podpisana.

4. Jeśli podpis na karcie jest niewyraźny lub pasek do złożenia podpisu nosi ślady ingerencji –
np. odklejania, sprzedawca może odmówić przyjęcia karty.

5. Przed realizacją transakcji sprzedawca ma także prawo obejrzeć kartę, szukając ewentualnych uszkodzeń. Wiele śladów świadczących o możliwości podrobienia karty widocznych jest gołym okiem.

6. Podczas realizacji transakcji sprzedawca powinien dwukrotnie sprawdzić zgodność danych na karcie z danymi wyświetlających się na terminalu: przy wprowadzaniu karty do terminala lub jej zbliżaniu do czytnika oraz w momencie odbioru potwierdzenia transakcji z terminala. Warto także pamiętać, że polskie przepisy regulujące płatności elektroniczne nakładają na sprzedawców obowiązek wydawania pokwitowań z terminali płatniczych, jako potwierdzenia zrealizowanej transakcji.

7. Do praw klientów i jednocześnie obowiązków punktu handlowego lub usługowego należy także zapewnienie takich warunków płatności, aby dane kart były chronione – wygospodarowanie przestrzeni na ladzie na wygodną obsługę terminala i wprowadzenie kodu PIN oraz zachowanie poufności transakcji poprzez przekazywanie potwierdzenia płatności i samej karty tylko jej właścicielowi.