Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Faktoring pozwoli utrzymać płynność finansową i zdobyć przewagę konkurencyjnąBiuletyn PIH - 2 września 2016 09:55


Faktoring to bardzo ciekawa forma pozwalająca nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, ale także na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo faktor dostarczy informacji mających wpływ na ocenę ryzyka danej transakcji, a także przeprowadzi monitoring płatności - pisze na łamach Biuletynu PIH Adam Suliga, ekspert Polskiej Izby Handlu.

Moi klienci zawsze w czasie rozmowy o faktoringu, najwięcej pytań zadają na temat regresu. Sprawdźmy zatem cóż to takiego?

Faktoring z regresem (niepełny) to usługa, w ramach której faktorowi przysługuje regres zwrotny w stosunku do faktoranta. Chodzi o to, że co prawda bank wypłaci nam kwotę wskazaną w przekazanej mu fakturze, pomniejszoną o wynagrodzenie faktora, ale w przypadku, gdy wierzyciel nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, będziemy musieli oddać faktorowi pieniądze przelane na nasz rachunek.

Ktoś zapyta „po co mi w takim razie faktoring”? Właśnie po to, aby utrzymać płynność finansową i zdobyć przewagę konkurencyjną. Poza tym faktoring to narzędzie dyscyplinujące obie strony transakcji i każe nam wchodzić we współpracę z partnerami, którzy nie przysporzą kłopotów.
Jest to bardzo istotne zwłaszcza w okresie rozwoju firmy, kiedy każda zarobiona złotówka jest na wagę złota.

Z kolei faktoring bez regresu (właściwy) nakłada na faktora odpowiedzialność za dochodzenie płatności z tytułu przeterminowanych należności wprost od kontrahenta. Jest droższy, ale przynajmniej daje pewność, że wypłaconych nam pieniędzy nigdy nie będziemy musieli zwracać.
Pamiętajmy, że oddanie zarządzania wierzytelnościami faktorowi pozwala przedsiębiorcom przeznaczyć zaoszczędzony czas na rozwój firmy i zwielokrotnienie sprzedaży.