Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Syndyk informuje, że byłym pracownikom Marcpolu zostały wypłacone odprawydlahandlu.pl - 2 września 2016 13:26


Na stronie Tycjana Saltarskiego, syndyka prowadzące postępowanie upadłościowe Marcpol SA pojawiła się, informacja o wypłacie w dniu 30 sierpnia 2016 roku odpraw objętych I uzupełniającym wykazem złożonym do FGŚP.

Zgodnie z informacją 30 sierpnia 2016 roku wypłacono odprawy na rzecz pracowników Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zwolnionych w okresie od 07.06 do 30.06.2016 roku, objęte I uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.