Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Izby Skarbowe czekają na wnioski ws. dotacji barów mlecznychwww.dlahandlu.pl - 5 września 2016 11:56


Do 30 listopada 2016 r. można zgłaszać do właściwego dyrektora izby skarbowej zamiar skorzystania w przyszłym roku z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Ma to związek z niewykorzystaniem w poprzednich latach środków przeznaczonych na dotacje dla nich.

Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2017 r. zdecydowaliby się na rozpoczęcie korzystania z ww. dotacji, mogą złożyć takie zgłoszenie nie później niż 30 dni przed miesiącem, za który będą ubiegać się o dotację.

Dotowanie posiłków w barach mlecznych jest jedną z form realizacji polityki społecznej państwa, mającej na celu wsparcie osób o najniższych dochodach.