Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Targowisko miejskie w Żyrardowie pod zarządem PGMradiofama.com.pl - 7 września 2016 14:37


Targowisko miejskie przejęte przez żyrardowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Do tej pory targowisko figurowało jako zakład budżetowy - podało Radio Fama.

Powierzenie spółki PGMowi ma pozwolić znaleźć jednostce oszczędności i pomóc pozyskać środki zewnętrzne na modernizację dwuhektarowego terenu. Od 1 września wszyscy pracownicy dotychczasowego zakładu stali się pracownikami PGMu.