Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koszyk cen: Koniec lata przynosi obniżki cen w sklepach osiedlowychwww.dlahandlu.pl - 8 września 2016 12:07


W ciągu półtora miesiąca dwie z trzech badanych sieci sklepów osiedlowych znacznie obniżyły ceny w swoich placówkach. W przypadku najtańszego miasta za 50 produktów w sklepach Lewiatan zapłacimy prawie 8 zł mniej i o 25 zł mniej w przypadku Freshmarketu.

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka Cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 279,92 zł w Lublinie do 322,45 zł w Warszawie. Oznacza to kilkuzłotową obniżkę cen w porównaniu do lipca, kiedy koszyk kosztował od 287,91 zł w Lublinie do 328,41 zł w Warszawie. Cenę koszyka obniżyły m.in. ceny cytryn, za które w Lublinie trzeba zapłacić obecnie 12,99/kg w porównaniu do 15,99 zł w lipcu.

Sieć Freshmarket (Żabka Polska) proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 303,87 zł w Lublinie do 322,03 w Warszawie. Podczas ostatniego lipcowego badania sieć proponowała ceny od 329,10 zł w Lublinie do 359,10 zł w Warszawie. Oznacza, to sporą obniżkę cen w przypadku najtańszego miasta. Sieć obniżyła m.in. cenę papryki (w Lublinie z 14,99 do 7,99 zł). Między sklepami Freshmarket w badanych miastach różnica ceny wynosi 18,16 zł.

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) zaproponowała ceny od 318,63 zł w Bydgoszczy do 335,26 zł we Wrocławiu. W lipcu ceny we franczyzowych sklepach Carrefour kształtowały się od 303,40 zł w Bydgoszczy do 335,77 zł w Trójmieście. Różnica cen między badanymi sklepami z tym samym szyldem w różnych miastach wynosi obecnie 17 zł.

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów).

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl oraz taketask.pl w dniach 2-4 września 2016. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp