Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kontrahneci z Europy Zachodniej mają problemy z szybkim regulowaniem należnościInfoWire.pl - 12 września 2016 14:47


Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wchodzą ze swoimi produktami i usługami na rynki zachodnioeuropejskie. Wielu z nich, aby sprostać oczekiwaniom klientów, oferuje odroczone terminy płatności. – Według naszego raportu, Barometru Praktyk Płatniczych, wskaźnik cyklu regulowania płatności (DSO) wynosi w Polsce 71 dni. Dla 13 największych gospodarek Europy Zachodniej jest to 48 dni – mówi serwisowi infoWire.pl Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka z firmy Atradius.

Spośród badanych państw zachodnioeuropejskich najgorzej wypadają Włochy. Tam na realizację płatności trzeba czekać średnio 82 dni. Drugą pozycję od końca zajmuje Wielka Brytania (59 dni). Najlepszymi klientami pod tym względem są Duńczycy (32 dni) i Niemcy (33 dni). 

Dla przedsiębiorców ważne jest jednak nie tylko to, gdzie należy spodziewać się szybkiego regulowania należności przez klientów. Istotne jest także, w które sektory opłaca się inwestować. W najbliższym czasie w Europie Zachodniej będą to na pewno branża dóbr konsumpcyjnych, branża elektroniczna i rolnictwo.