Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Żywiec: Piwo napędza krajową gospodarkędlahandlu.pl - 20 września 2016 12:24


Piwo coraz mocniej napędza krajową gospodarkę. Widoczne jest to zarówno w skali całego sektora piwnego, jak i poszczególnych firm. W 2015 roku tylko dzięki działalności Grupy Żywiec powstało 4 tys. dodatkowych miejsc pracy w całym łańcuchu wartości, do budżetu państwa wpłynęło 90 milionów zł więcej z tytułu podatków, a wartość zakupów u polskich dostawców wzrosła o 170 milionów zł.

Z danych raportu The Contribution made by Beer to the European Economy wynika, że budżet państwa zyskuje dzięki piwu łącznie blisko 10 mld złotych rocznie, a cała branża generuje 205 tys. miejsc pracy. Duży udział w rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki ma Grupa Żywiec, która tylko w 2015 r. pośrednio zasiliła dochody sektora publicznego kwotą 3,19 mld zł. Firma ma również znaczący wpływ na rynek pracy – jej działalność przełożyła się w 2015 r. na 24 724 miejsc pracy. To niemal tyle samo co liczba wszystkich osób zatrudnionych w 2015 roku w Polsce przy produkcji napojów.

Firma od lat stawia na polskich dostawców: w 2015 roku Grupa Żywiec dokonała zakupów na kwotę 1,57 mld zł, w blisko 92% realizując swoje zamówienia u lokalnych producentów i podwykonawców. Taka kwota pozwoliłaby sfinansować roczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wszystkich mieszkańców Elbląga w 2014 roku. Do produkcji wszystkich swoich marek Grupa Żywiec niemal w 100% wykorzystuje polski chmiel.

Zaangażowanie we wspieranie polskich dostawców ma bezpośrednie przełożenie na generowanie miejsc pracy. Na przestrzeni ubiegłego roku jeden etat w Grupie Żywiec tworzył blisko 7 miejsc pracy w całej gospodarce. To z kolei przełożyło się w sumie na stworzenie tysięcy etatów – najwięcej w rolnictwie (12 tys.) i usługach profesjonalnych (3 tys.).

Grupa Żywiec jest dziś największym polskim eksporterem piwa. W browarach firmy warzony jest niemal co drugi litr złotego trunku wysyłany za granicę. Największe sukcesy eksportowe odnosi marka Żywiec, której udziały w eksporcie całej Grupy Żywiec zwiększyły się do 51 proc. Piwa Grupy Żywiec są obecne w ponad 30 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Niemczech.