Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Leszek Bać szefem SPAR Polska, Robert Paździor rezygnujedlahandlu.pl - 30 września 2016 10:55


Leszek Bać przejmuje operacyjnie stery spółki SPAR Polska i obejmie stanowisko prezesa, aby zapewnić bezproblemową realizację planu inwestycyjnego oraz jak największą efektywność współpracy z Bać Pol-em . Do zarządu dołączy również Andrzej Janowski jako dyrektor finansowy. W zarządzie pozostaje też Andrzej Figiel. Ze SPAR-em zaś ze względów osobistych rozstaje się Robert Paździor, który był prezesem firmy od stycznia 2014 roku.

- Wobec realizacji deklaracji złożonych Leszkowi Baciowi w grudniu 2013, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, uznałem, że jest odpowiedni moment aby złożyć rezygnację z pełnionej funkcji – mówi Robert Paździor.
Firma planuje intensyfikację budowy wielkości sieci, rozwój marek własnych oraz doskonalenie operacji logistycznych. Założeniem działań na 2017 rok, szczególnie w kontekście nowych placówek oraz logistyki, jest jeszcze ściślejsza współpraca i wsparcie ze strony struktur Bać Pol S.A.

- Jestem pewien, że nowy zarząd, pod moim kierownictwem, spełni oczekiwania naszych najlepszych franczyzobiorców w zakresie jakości współpracy i warunków handlowych – mówi Leszek Bać.

Do sieci SPAR należy 220 sklepów w Polsce. Od początku roku sieć powiększyła się o 12 placówek.