Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Drugiego takiego wydarzenia nie ma - III Wschodni Kongres Gospodarczy w opiniachwnp.pl - 10 października 2016 18:27


Świadczący o potrzebie merytorycznej debaty i spotkań biznesowych przedsiębiorców znaczący wzrost liczby uczestników sesji i paneli dyskusyjnych oraz projektu EEC - Liderzy Przyszłości, prezentacje najlepszych start-upów, nagrody dla top pracodawców i inwestycji komunalnych w Polsce Wschodniej - to fakty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Jak dwudniową debatę o przyszłości gospodarki wschodniego makroregionu oceniają jej uczestnicy?

- Wschodni Kongres Gospodarczy to forum bardzo wartościowe i potrzebne. Białostockie spotkania stają się kluczowym miejscem debaty o szansach i problemach Polski Wschodniej, podkreślając znaczenie tej części kraju w polskim życiu gospodarczym oraz w wymiarze międzynarodowym – od takich słów rozpoczął przesłanie do uczestników III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku prezydent RP, Andrzej Duda. Odczytał je doradca prezydenta, Marek Dietl.

W liście prezydent RP podkreślił, że cennym aspektem Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jest sposobność do wspólnej refleksji nad wyzwaniami tej części Europy, na które rzutuje w szczególności sytuacja na Ukrainie. Andrzej Duda wskazał m.in. na potrzebę trwałego uzdrowienia rynku pracy w makroregionie wschodnim, zapewnienie stabilnego zatrudnienia za godziwą płacę, konsekwentną rozbudowę infrastruktury transportowej, aby przyciągać inwestorów i zwiększyć mobilność pracowników. Prezydent Andrzej Duda podkreślił także, że szans dla tej części kraju upatruje w promowaniu przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodych ludzi.

III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zgromadził rekordową liczbę ponad 1300 uczestników. Dwudniowa debata o wyzwaniach gospodarczych Polski Wschodniej odbyła się w dniach 22-23 września br. w stolicy województwa podlaskiego.

- Ciesząca się coraz większym zainteresowaniem inicjatywa, już po raz trzeci gromadzi ekspertów, naukowców, a także przedstawicieli ze świata biznesu, gospodarki i polityki. Omawiane podczas Kongresu tematy dotyczą fundamentalnych kwestii związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Wschodniej Polski. To wyraz troski i zaangażowania o pomyślny rozwój tego regionu - napisał w liście do organizatorów Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

- Ufam, że wymiana doświadczeń i opinii przyniesie wiele cennych konkluzji, a wypracowane wnioski służyć będą rozwojowi Polski Wschodniej - dodał w piśmie.

W trakcie III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku odbyło się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy.

- Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy, szczególnie cykliczne, mają pozytywne oddziaływanie. Są miejscem spotkań, wymiany poglądów, inspiracji - i z tego powodu są ważne i cenne. W panelach uczestniczy wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Pewnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wiele stwierdzeń, które padają w czasie dyskusji, jest źródłem inspiracji dla uczestników, że utwierdza ich w przekonaniu, co do własnych przemyśleń lub je koryguje, a to wpływa na kierunek ich aktywności - mówi Witold Boguta, prezes Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. 

- Wysoce doceniamy fakt organizowania takiego forum, które jest swoistą platformą do żywej dyskusji, porusza ważne kwestie dla całej Polski, a w szczególności dla regionu Polski Wschodniej, dzięki któremu ten region ma większe możliwości przypływu inwestycji, przedsięwzięć gospodarczych i rozwoju. Tematyka i prelegenci są dobrze zdywersyfikowani, poruszane są najistotniejsze tematy, ważne sprawy, wskazujące niszowe i kluczowe projekty, które mogą łączyć nie tylko Polskę, ale i najbliższych sąsiadów - partnerów za granicą - mówi Renata Rudnicka, dyrektor wykonawczy Polsko Litewskiej Izby Handlowej.

więcej: Wschodni Kongres Gospodarczy w opiniach